Informácie o spracovaní osobných údajov
Na základe nariadenia EU 2016/679 (ďalej len GDPR) vám oznamujeme, že v súvislosti s obchodnými aktivitami a predajom nášho tovaru vykonávame spracovanie vašich osobných údajov.

Jedná sa o kontaktné informácie o zákazníkoch a osobách, s ktorými komunikujeme rôznymi spôsobmi – e-mailom, telefonicky i osobne.

Jedná sa o údaje, ktoré potrebujeme pre zaistenie dopravy a plnenie zmlúv alebo objednávok a následnú fakturáciu, vrátane prípadného riešenia reklamácií. Taktiež pracujeme s kontaktnými informáciami osôb, ktoré potrebujeme v oprávnenom záujme pre organizačné zabezpečenie dodávok.

Fakturačné údaje musíme ponechávať v evidencii z právnej povinnosti podľa zákona o DPH po dobu 10 rokov.

Správcom osobných údajov je PAW.SK s.r.o. so sídlom Šándorova 6, 821 03 Bratislava. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: obchod@paw.sk. V prípade, že si želáte, aby Vaše osobné údaje boli z našej databázy odstránené, kontaktujte nás na uvedenej adrese. Vaše fakturačné údaje budú naďalej uchované po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.